KlaasjeKlungel.nl
       
Klik terug naar begin!Klik!
Klik!

Klik!
Klik!

Klik!
Klik!
  
Klik! Klik! Klik!
 

Over de schrijver

De Klaasje Klungel verhalen zijn ontstaan uit de dagelijkse vertellingen aan mijn kinderen voor het slapen gaan. De wisselwerking tussen hun en mij bracht vele verhalen, die spontaan ontstonden en met tenminste één terugkerende hoofdpersoon. Klaasje Klungel! Klaasje leeft in een voor kinderen (en volwassenen) herkenbare wereld. Sommige verhalen gaan over de dingen om ons heen, andere verhalen zijn pure fantasie.
De verhalen verdwenen in het niets, omdat ik ze nooit opschreef. Tot op het moment dat anderen erop aandrongen de verhalen op te schrijven. Daar ben ik in  2008 mee begonnen. Opeens lag daar een hele bundel verhalen, die ik aan vrienden en bekenden te lezen gaf. Ik vroeg hen in al mijn oprechte bescheiden- heid een oordeel te vellen. Wat vinden jullie er eerlijk van?
Na de vele enthousiaste reacties, heb ik besloten om er dan meteen een echt kinderboek van te maken met illustraties en al. Maar hoe vind je een illustrator? De illustrator moet de juiste sfeer van de verhalen zien te verbeelden. Met illustrator Bart Koelemaij is dat feilloos gelukt! Hij wist direct de juiste sfeer met zijn Klaasje Klungel illustraties neer te zetten. De verhalen en illustraties zijn één geheel geworden.
Het schrijven van Klaasje Klungel en het uitbrengen van het boek is een
geweldige inspirerende belevenis.
Het stimuleert mij om alweer nieuwe verhalen te vertellen en op te schrijven.
Thomas Rutten
Ik wens alle kinderen en hun voorlezers veel plezier met dit eerste boek van Klaasje Klungel.

Thomas Rutten                                             
          

Middelburg maart 2009
                                          www.ThomasRuttenProjects.nl